Recovery Suite - Pytania i odpowiedzi

1. Czym jest Recovery Suite?

Recovery Suite to narzędzie do tworzenia obrazów ustawień fabrycznych i używania ich do odtworzenia stanu komputera w przypadku awarii systemu Microsoft Windows lub uszkodzeniu dysku twardego komputera. Jest to rozwiązanie dla osób, które nie posiadają zaawansowanej wiedzy na temat systemu Windows, jego naprawy lub instalacji. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy z powodu wirusa komputerowego system Windows ulega uszkodzeniu. Przeciętny użytkownik komputer nie potrafi rozwiązać tego problemu. Dzięki Recovery Suite jednym kliknięciem można przywrócić system Windows z obrazów ustawień fabrycznych. Wszystkie pliki obrazów przechowywane są na ukrytej partycji, niedostępnej z poziomu Windows. Gwarantuje to bezpieczeństwo, złośliwe oprogramowanie czy niepowołani użytkownicy nie mają żadnej możliwości modyfikacji tych plików.

2. Co to są obrazy ustawień fabrycznych?

Obrazy ustawień fabrycznych to pliki, które zawierają informacje o dysku twardym oraz układzie partycji. Dodatkowo przechowują one strukturę (pliki) ukrytej partycji Recovery oraz partycji podstawowej (partycja systemowa, dysk C:) systemu Microsoft Windows. Obrazy ustawień fabrycznych tworzone są przez użytkownika lub pracowników (przygotowujących komputer do sprzedaży). Pliki obrazów przechowywane są na ukrytej partycji Recovery.

3. W jakim celu tworzy się płyty Recovery Suite?

Płyty te tworzone są w celu odtworzenia partycji dysku twardego po jego awarii. Z różnych powodów, użytkownik może uszkodzić dysk lub partycję Recovery. W takim wypadku skorzystanie z narzędzia Recovery nie jest możliwe. Można jednak odtworzyć strukturę dysku twardego z obrazów ustawień fabrycznych. Do tego służą właśnie płyty nagrane z poziomu narzędzia Recovery. Pozwalają one na odtworzenie ukrytej partycji Recovery oraz partycji systemowej Microsoft Windows. Otrzymujemy wtedy komputer w taki stanie, jak był on zakupiony.

4. Co dzieje się w czasie odtwarzania?

Przypadku użycia opcji przywrócenia systemu Microsoft Windows, z obrazów ustawień fabrycznych odtwarzana jest tylko partycja systemowa Microsoft Windows (dysk C:). Opcja przywrócenia dysku twardego z ustawień fabrycznych w pierwszym etapie odtwarza strukturę partycji (sektor mbr oraz tablica partycji). W drugim etapie, odtwarzana jest partycja systemowa Windows (dysk C:).

5. Czy dane na partycje systemowej (dysk C:) są kasowane po przywróceniu systemu Windows?

Tak, partycja systemowa Windows jest przywracana do stanu zapisanego w obrazach ustawień fabrycznych. Wszystkie dane (pliki), które zostały utworzone na partycji po utworzeniu tych obrazów są kasowane.

6. Czy dane na innych partycjach są usuwane?

Nie, dane na innych partycjach nie są modyfikowane. Nawet w sytuacji kiedy odtwarzany jest cały dysk twardy. Pliki użytkownika pozostają na tych partycjach. Jest tylko jeden wyjątek od tej sytuacji. Dotyczy on partycji, które zostały zmodyfikowane po utworzeniu obrazów ustawień fabrycznych. Jeżeli jakaś partycja została zmniejszona, lub podzielona na dwie, to w czasie odtwarzania ustawień obrazów fabrycznych dysku twardego, Recovery odtworzy partycje zapisane w obrazach ustawień. Tym samym zmodyfikowane partycje zostaną zastąpione, a dane zapisane na nich utracone. Dlatego nie zaleca się modyfikowania układu partycji.